Voorwaarden Affiliate Programma

Een Stap-voor-Stap Roadmap naar succes

Als geautoriseerde affiliate (Affiliate) van Creatief met haken Webshop (onderdeel van Creatief met haken) ga je ermee akkoord de voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst (Overeenkomst) na te leven. Lees de gehele Overeenkomst aandachtig door voordat je je  bij Creatief met haken Webshop registreert als Affiliate.

Je deelname aan het Programma is uitsluitend om onze website wettelijk te adverteren en voor een commissie op producten aangekocht door personen die naar Creatief met Haken doorverwezen worden door  je eigen website, persoonlijke verwijzingen, of Facebookpagina. Je kunt je aanmelden voor het programma als je voor de webshop al een account hebt. 

Door je aan te melden voor het Creatief met haken Webshop Affiliate Programma (Programma) geef je aan dat je akkoord gaat met deze Overeenkomst en de voorwaarden en bepalingen ervan.

 1. Goedkeuring of afwijzing van de aanvraag

Wij behouden ons het recht voor om een aanvraag om Affiliate te worden goed of af te keuren. Je zult geen rechtsmiddel hebben tegen ons voor de afwijzing van uw Affiliate Program Aanvraag.

 1. Commissies

De provisies worden eenmaal per 2 maanden betaald via Paypal. Als je geen Paypal account hebt, dan maak je er eentje aan.  Uitbetalingen kunnen sneller naar mate de inkomsten verhogen.Opdat een Affiliate een opdracht kan ontvangen, moet de voornoemde rekening minimaal 60 dagen actief blijven.

Je kunt jezelf niet doorverwijzen en je ontvangt geen commissie op je eigen accounts en inkopen.Er is ook een limiet van één commissie per verwijzing. Als iemand op de link op je site of Facebookpagina klikt en meerdere malen bestelt (op dezelfde dag of op verschillende momenten), dan ontvang je alleen een commissie op de bestelling die volgt direct na de doorverwijzing.

Betalingen worden alleen geregistreerd voor transacties die succesvol zijn afgerond. Transacties die leiden tot (gedeeltelijke terugbetalingen worden niet of gedeeltelijk uitbetaald.

 1. Beëindiging

Je affiliate aanvraag en status in het programma kunnen om een van de volgende redenen worden opgeschort of beëindigd:

 • Onrechtmatige advertenties (valse claims, misleidende hyperlinks, enz.).
 • Spamming (massa e-mail, massa nieuwsgroep posten, etc.).
 • Reclame op sites die illegale activiteiten bevatten of bevorderen.
 • Het niet openbaar maken van de affiliate relatie voor enige promotie die kwalificeert als een goedkeuring onder bestaande richtlijnen en verordeningen Nederlands of Europees recht of enig toepasselijk recht.
 • Schending van intellectuele-eigendomsrechten. Creatief met Haken Webshop behoudt zich het recht voor om licentieovereenkomsten te verlangen van degenen die handelsmerken van Creatief met Haken Webshop gebruiken om onze intellectuele eigendomsrechten te beschermen.
 • Het aanbieden van kortingen, coupons of andere vormen van beloofde kickbacks van je affiliate commissie als incentive. Het toevoegen van bonussen of het bundelen van andere producten met Creatief met haken Webshop is echter acceptabel.
 • Zelf verwijzen, frauduleuze transacties, vermoedelijke Affiliate fraude.
 • Niet in overeenstemming zijn met de Nederlandse AVG wetgeving en/of de Europese GDPR

In aanvulling op het voorgaande, behoudt Creatief met Haken Webshop zich het recht voor om elke Affiliate account te allen tijde te beëindigen, voor eventuele schendingen van deze overeenkomst.

 1. Affiliate links

Je kunt zowel op je website als in je e-mailberichten, of Facebookpagina gebruik maken van grafische en tekstlinks. Je kunt met de Creatief met haken Webshop website adverteren in online en offline advertenties, tijdschriften en kranten.

Je kunt door ons verstrekte afbeeldingen en tekst gebruiken, of je kunt er je eigen afbeeldingen en tekst gebruiken zolang deze maar geschikt worden geacht volgens de voorwaarden en niet in strijd zijn met de voorwaarden zoals beschreven in artikel 3.

 1. Coupon en Verkoopsites

Creatief met Haken Webshop biedt af en toe coupons aan onder geselecteerde affiliates en nieuwsbriefabonnees. Als aanvrager niet tot de geselecteerde partijen behoort, dan mag er geen reclame of andere vormen van promotie worden gevoerd met deze coupons. Hieronder vindt je de voorwaarden die gelden voor elke affiliate die overweegt om onze producten te promoten in relatie tot een deal of coupon:

 • Affiliates mogen geen misleidende tekst gebruiken op affiliate links, knoppen of afbeeldingen bevatten.
 • Affiliates mogen niet bieden op Creatief met Haken Webshop Coupons , Creatief met Haken Webshop Discounts of andere zinspelingen die suggereren dat coupons beschikbaar zijn.
 • Affiliates mogen geen pop-ups, pop-unders, iframes, frames of andere zichtbare of ongeziene acties genereren die affiliate cookies instellen, tenzij de gebruiker een duidelijke en expliciete interesse heeft getoond in het activeren van specifieke besparingen door te klikken op een duidelijk gemarkeerde link, knop of afbeelding voor die specifieke coupon of deal. Je link moet de bezoeker naar de Productpagina of Creatief met Haken landingpage(Homepage) sturen.
 • De gebruiker moet de informatie en details van de coupon/deal/besparingsinformatie kunnen inzien voordat een affiliate cookie is ingesteld (d. w. z.”klik hier om coupons te zien en open een venster op onze site” is niet toegestaan).
 • Het is mogelijk dat Affiliate sites niet beschikken over “Klik voor Deal/Coupon” of enige variatie, wanneer er geen coupons of aanbiedingen beschikbaar zijn. Een klik op de link opent de merchant site of zet een cookie. Affiliates met dergelijke tekst op de merchant landing page zullen direct uit het programma worden verwijderd.
 1. Betaling per klik (PPC-beleid)

PPC bieden is NIET toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 1. Aansprakelijkheid

Creatief met Haken Webshop  is niet aansprakelijk voor indirecte of toevallige schade (omzetderving, provisies) als gevolg van affiliate tracking fouten, verlies van databasebestanden, of enig gevolg van opzet van schade aan het Programma en/of onze website (s).

Wij geven geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot het Programma en/of de door Creatief met Haken Webshop verkochte  producten. Wij claimen niet dat de werking van het Programma en/of onze website (s) foutloos zal zijn en wij zijn niet aansprakelijk voor onderbrekingen of fouten.

 1. Duur van de overeenkomst

De looptijd van deze Overeenkomst begint bij je aanvaarding van het Programma en eindigt wanneer je Affiliate account wordt beëindigd.

De voorwaarden van deze overeenkomst kunnen te allen tijde door ons worden gewijzigd. Als een wijziging van de voorwaarden van deze Overeenkomst voor je onaanvaardbaar is, is je enige keuze om uw Affiliate account te beëindigen. Je voortdurende deelname aan het Programma vormt je aanvaarding van elke wijziging.

 1. Schadeloosstelling

De Affiliate zal Creatief met Haken Webshop en haar gelieerde en dochtervennootschappen, directieleden, bestuurders, werknemers, licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden, met inbegrip van degenen die door Creatief met Haken Webshop in licentie zijn gegeven of gemachtigd om materialen te verzenden en te distribueren, vrijwaren en vrijwaren van alle aansprakelijkheid, schade, boetes, boetes, vonnissen, claims, kosten, verliezen, verliezen en onkosten (inclusief redelijke juridische kosten en kosten) voortvloeiend uit of verband houdend met alle claims die in verband met deze Overeenkomst zijn ontstaan als gevolg van nalatigheid.

 1. Toepasselijk recht, rechtspraak en proceskosten

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en de Europese Unie. Alle geschillen die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met deze overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht voor de rechtbank in Middelburg.

Creatief met haken Webshop kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vorm van schade buiten de expliciet in het vonnis van een rechtbank uitgesproken schades.

 1. AVG / GDPR

Door akkoord te gaan met de voorwaarden van het affiliate programma van Creatief met Haken Webshop, verklaart merchant ook volledig te voldoen aan de AVG / GDPR regelgeving, directieven en wetten.

 1. Elektronische handtekeningen

De Overeenkomst is een elektronisch contract waarin de juridisch bindende voorwaarden van uw deelname aan het affiliate programma Creatief met Haken Webshop zijn vastgelegd. Je geeft aan dat je akkoord gaat met deze Overeenkomst en met alle voorwaarden en bepalingen die in deze Overeenkomst zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen, door het inschrijvingsproces te voltooien. Deze actie creëert een elektronische handtekening die dezelfde rechtskracht en werking heeft als een handgeschreven handtekening.

Sluit Menu
×
×

Winkelmand